Hvad er coaching?

Coaching er en ligeværdig samtale, der har til formål at fokuserer dine tanker, følelser, sanser og adfærd mod et bestemt mål eller afklaring. Coaching er ikke terapi, men anvender dog elementer fra psykologien og filosofien.

I den form for coaching, jeg praktiserer, arbejdes der med nu´et og fremtiden, dog kan fortiden berøres. Coaching er baseret på et positivt livssyn, med en antagelse af, at vi alle rummer de ressourcer og det potentiale, der skal til for f.eks. at bryde et mønster. Det giver dig det fulde ansvar for dine handlinger, og ansvaret for dit eget liv.

1fa14fb0

Hvad oplever du, når du bliver coachet af mig?

Jeg arbejder med forskellige former for kommunikation og coaching,- f.eks. systemisk coaching, transformation og kognitiv coaching, enneagramcoaching, stresscoaching og positiv psykologi. Jeg tager udgangspunkt i og arbejder ud fra et holistisk menneskesyn, og du kan forvente af mig, at jeg er nærværende, empatisk, rummelig, lyttende og autentisk.

Du vil opleve mig som en der brændende ønsker, at gøre en positiv forskel i andre menneskers liv. Jeg kan hjælpe og støtte dig i, at nå dit mål eller afklaring, ved at finde dit fulde potentiale, så dine drømme bliver mulige. I teamcoaching arbejder jeg ud fra den systemiske teori og med en anerkendende tilgang (AI). Min coaching henvender sig til private, kommuner, og uddannelsesinstitutioner