Tilbud til kommuner – uddannelsesinstitutioner.

Jeg tilbyder individuel coaching samt team coaching i kommuner og på uddannelsesinstitutioner i forskellige kontekster:

 • Mentorforløb
 • Stress (forebyggende/ efter sygemeldinger)
 • Mistrivsel (elever/lærere)
 • Konflikthåndtering
 • Projekter fra stress til trivsel

Jeg kan hjælpe kommunens skoleelever og unge under uddannelse med at opnå bedre trivsel og sikre fastholdelse.

I skolerne og på uddannelsesinstitutionerne arbejder jeg med både elever/ studerende samt lærergruppen. Jeg giver gennem samtaler de unge mennesker et formål med at gennemføre deres uddannelse, støtte og hjælper dem til at nå deres mål, trods de forskellige udfordringer de måtte have.

Coaching kan mindske frafald i skoler og på uddannelsesinstitutioner og forbedre trivslen.

Mange unge falder fra deres uddannelse i dag, og coaching kan være med til at hjælpe de unge, der er ved at droppe ud af deres uddannelse. Coaching kan gøre elever og kursister mere målrettede.

I lærergruppen kan der individuelt eller i teams coaches for bedre samarbejde, mindre stress og konflikthåndtering.

Klæd dine medarbejdere endnu bedre på til at sørge for de unges trivsel. Jeg tilbyder mentoringforløb, der er tilpasset jeres behov.

Ring for aftale om forløb og priser.

Formålet:

 • Fastholde flere unge i uddannelse
 • Styrke skoler og uddannelsesinstitutioner
 • Motivere og støtte
 • Større selvindsigt for en enkelte
 • Støtte og hjælpe ved eksamensangst
 • Afklaring og mål for videreuddannelse

c1b3b9b0